Ożywiamy krajobrazy

shutterstock_1082709764.jpg

Dołącz do kwietnej rewolucji

Jesteśmy grupą ludzi, którzy wierzą w moc kwiatów i chcą zmieniać swoje otoczenie na bardziej kolorowe i przyjazne środowisku. Działamy pro bono, a wszystkie środki zebrane przez fundację są przeznaczone na realizację projektów. 
Jeśli i Ty chcesz działać - dla przyrody, dla siebie, dla innych - odezwij się do nas. Doradzimy, znajdziemy partnerów albo sami włączymy się w projekt.

 
 

Co robimy?

Siejąc kwiaty, staramy się zmieniać świat

ZWIĘKSZAMY BIORÓŻNORODNOŚĆ

Chemizacja i intensyfikacja rolnictwa ma negatywny wpływ na wiejski krajobraz oraz jego florę i faunę. Dlatego wspieramy dziką przyrodę tworząc tętniące życiem miedze, pasy kwietne, ptasie remizy i zadrzewienia śródpolne. Przywracamy rodzime odmiany drzew i krzewów.

EDUKUJEMY

Prowadzimy warsztaty i szkolenia dla różnych grup wiekowych - dzieci, młodzieży i dorosłych. Uważamy, że świadomość ekologiczna jest niezbędna, żebyśmy zaczęli dbać o dzikie rośliny i zwierzęta. Jeśli zaczniemy wykonywać choćby małe gesty przyjaźni wobec środowiska, to uratujemy naszą przyrodę.

39251533634_3ba8f47f55_o.jpg

OGRANICZAMY GATUNKI INWAZYJNE

Rośliny o statusie inwazyjnych gatunków obcych są zagrożeniem dla rodzimej flory i fauny. Zabierając miejsce do życia wypierają polskie dzikie kwiaty. Prowadzimy działania mające na celu ograniczenie ich ekspansji na terenach wiejskich - na nieużytkach, nasypach kolejowych, w dolinach rzek.

shutterstock_1331017937.jpg

Chcesz założyć miejsce przyjazne zapylaczom?

Możesz otrzymać od nas porcję nasion, która wystarczy do założenia miejskiego hotspotu bioróżnorodności - doniczkowej nanołączki.

Więcej informacji: https://www.kwietna.org/nanolaczki